Vice-president of Heydar Aliyev Foundation Leyla Aliyeva